Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

O firmie


Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego-jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr. 133,poz. 654 z późniejszymi zmianami), która została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym-Rejonowym w Koszalinie w dniu 15 lipca 1998 roku. Założycielem Białogardzkiego TBS jest Miasto Białogard, które posiada 100% udziałów.
Przedmiotem działania Spółki jest realizacja zadań towarzystwa budownictwa społecznego polegającego na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Ponadto do działalności Spółki należy również:

  • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych,
  • sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na zasadach zlecenia,
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego w budownictwie,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • przeprowadzanie rozbiórek i burzenie obiektów budowlanych,
  • gospodarka remontowa siłami własnymi i na zasadzie zlecenia.
Białogardzkie TBS Sp. z o.o. zarządza Wspólnotami mieszkaniowymi w ilości 291, o łącznej powierzchni 138 845,72 m2. W ramach zarządu spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację budynkówProjekt i wykonanie © 2007 Juliusz Grudnicki
Friends link: 1z0-858 dumps 1z0-895 exam 200-001 312-49 exam cost 350-060 dumps 4a0-103 exam cert 4a0-105 cert 4a0-110 70-413 dumps 70-416 exam exam 70-450 cert 9a0-125 Adobe 9A0-127 exam Apple 9l0-410 Certification a00-202 Exam dumps IBM a2010-570 Exam dumps Pass A2160-669 Exam asc-029 Exam Dumps BCP-240 Actual Exam ISEB bh0-006 exam newcerts.com
Friends link: c4120-783 bh0-013 bas-011 1z0-352 1z0-061 1z0-047 ad1-001 acso-ipg-prod-12-05