Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

O firmie


Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego-jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr. 133,poz. 654 z późniejszymi zmianami), która została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym-Rejonowym w Koszalinie w dniu 15 lipca 1998 roku. Założycielem Białogardzkiego TBS jest Miasto Białogard, które posiada 100% udziałów.
Przedmiotem działania Spółki jest realizacja zadań towarzystwa budownictwa społecznego polegającego na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Ponadto do działalności Spółki należy również:

  • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych,
  • sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na zasadach zlecenia,
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego w budownictwie,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • przeprowadzanie rozbiórek i burzenie obiektów budowlanych,
  • gospodarka remontowa siłami własnymi i na zasadzie zlecenia.
Białogardzkie TBS Sp. z o.o. zarządza Wspólnotami mieszkaniowymi w ilości 291, o łącznej powierzchni 138 845,72 m2. W ramach zarządu spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację budynkówProjekt i wykonanie © 2007 Juliusz Grudnicki
Friends link: 2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 2017 Latest400-251 dumps | Questions with PDF and VCE - Lead2pass 2017 Latest400-251 pdf | Questions with PDF and VCE - Lead2pass Download400-251 pdf | Questions Answers - ExamsBoost 200-125 dumps CCNA - Cisco ROUTE300-101 practice test Practice exam/revision questions - 83152 - The Cisco Examcollection300-070 vceCisco CCNP Collaboration Exam ... Cisco300-075 pdf- Your Professional IT Certifications Expert. Provide ... Cisco300-075 pdf- Your Professional IT Certifications Expert. Provide ... Download400-101 pdfQuestions Answers - ExamsBoost Cisco210-060 pdf- Your Professional IT Certifications Expert. Provide ... cisco210-260 pdf iins questions & answers free pdf - SlideShare 2v0-620 pdf Dumps PDF and VCE Cisco 300-320 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... 2017 Passleader Cisco 300-320 dumps | 300-320 Exam Questions ... 300-320 dumps - Shopping Cart: 0 Cisco300-075 pdf- Your Professional IT Certifications Expert. Provide ... ItExamCert - Help you to Pass Cisco 300-208 dumps You Will Get ... Cisco 300-135 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... Cisco 210-065 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... Cisco 300-206 dumps - Your Professional IT Certifications Expert. Provide ...Cisco 300-209 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... RCDD-001 BICSI Real Exam Questions - 100% Free VCE Files Cisco 300-101 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... Pass CISCO 200-310 dumps - test questions - GratisExam newcerts.com